Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
Reposted fromchloestephenson chloestephenson via100suns 100suns
5006 2979 420
Reposted fromxalchemic xalchemic via100suns 100suns

June 07 2015

4626 ba3e 420
5769 ef9c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek

June 02 2015

Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrespass trespass
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Il mare della Sardegna è molto limpido The sea of Sardinia is very clear mare > s.m. della > di+la = of the sardegna > s.f.
Reposted fromitaliano italiano viaupinthesky upinthesky
6767 45f2 420
Reposted fromsugarlife sugarlife viastraconyczas straconyczas
Rozmowa to najlepsze rozwiązanie w większości możliwych problemów.
— Kamil Kwiatkowski – 13
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaanybreath anybreath
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
7943 77bc 420
Reposted frompani-na-m pani-na-m viastraconyczas straconyczas
1945 9f75 420
Reposted fromumorusana umorusana viaarrependimento arrependimento

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viaarrependimento arrependimento
1676 d397 420
Reposted fromsaku saku viabukazla bukazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl